دبیر خطاب به کشتی گیران: به جای مسابقه در تمرین گریه کنید!

دبیر خطاب به کشتی گیران: به جای مسابقه در تمرین گریه کنید!

به گزارش ایسنا، علیرضا دبیر در این دیدار ضمن قدردانی از زحمات کادر فنی و کشتی گیران گفت: کار ما از ۳ ماه پیش شروع شده و تا پایان رقابت های جهانی و بازی های آسیایی ادامه خواهد داشت. بزرگترین چیزی که باید به آن فکر کنید و هدفتان باشد بالا بردن پرچم مقدس کشورمان