کسب مدال برنز تایم‌تریل پارادوچرخه‌سواری در قهرمانی آسیا

کسب مدال برنز تایم‌تریل پارادوچرخه‌سواری در قهرمانی آسیا

به گزارش ایسنا، در نخستین روز از مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی جاده آسیا در تایلند، مهدی محمدی موفق به کسب مدال برنز در بخش تایم‌تریل پارادوچرخه‌سواری شد. مهدی محمدی یکی از نمایندگان ایران در این بخش در مسابقه تایم‌تریل انفرادی پارادوچرخه‌سواری آسیا در کلاس C5 با ایستادن در جایگاه سوم، کاروان ایران را صاحب اولین مدال