پشت پرده موتور سازان داخلی/ مونتاژ کاری به جای داخلی سازی

پشت پرده موتور سازان داخلی/ مونتاژ کاری به جای داخلی سازی

به گزارش خبرنگار مهر در چند سال اخیر که شاهد افزایش قیمت دلار هستیم شرایط تولید محصولات صنعتی نیز تغییر پیدا کرده است اگر در گذشته تولیدکنندگان خود را ملزم می‌دیدند تا بیشترین حجم محصولات در داخل کشور تولید شود و تنها بخش اندکی از تولید از خارج وارد شود اما هم اکنون شرایط به