دستگیری اعضای ۶ باند شرط بندی و قمار

دستگیری اعضای ۶ باند شرط بندی و قمار

به گزارش ایسنا، سردار وحید مجید در تشریح این خبر اظهارکرد: با توجه به اقدامات گسترده پلیس فتا در رصد و شناسایی باندهای فعال در حوزه شرط بندی و قمار در سراسر کشور و تعامل نزدیک با دستگاه های اجرایی نظیر بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت ارتباطات؛ آبان ماه اعضای ۶ باند فعال در