جنگل‌کاری ۲۰ درصد رطوبت را افزایش می‌دهد

جنگل‌کاری ۲۰ درصد رطوبت را افزایش می‌دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره روند کاشت درخت گفت: کاشت نهال حداکثر تا اواسط اردیبهشت ماه سال آینده در مناطق و استان‌های سردسیر ادامه خواهد داشت. وی افزود: از ۲۳۷ میلیون اصله نهال تولید شده در حوزه منابع طبیعی در بخش دولتی و بخش خصوصی طی