نقش نیروهای مسلح در تشخیص، پیشگیری و درمان کرونا

نقش نیروهای مسلح در تشخیص، پیشگیری و درمان کرونا

به گزارش خبرگزاری مهری؛ دکتر حبیب صدر، جانشین اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی و دکتر غلامرضا اولاد، مدیر تحقیقات صنعتی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و مدیر اجرایی واکسن «نورا» در برنامه بحث روز و دکتر متولیان، قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله به عنوان مهمان تلفنی در بحث روز