قرص جدید کرونا با عوارض جانبی کمتر

قرص جدید کرونا با عوارض جانبی کمتر

به گزارش ایسنا، این داروی خوراکی جدید برای درمان کرونا که VV116 نام دارد در مطالعات فاز سوم آزمایشات بالینی که در چین انجام شده، نتایج امیدبخشی را در درمان بیماری نشان داده به گونه‌ای که در مهار بیماری خفیف تا متوسط در بیماران پرخطر به اندازه قرص پاکسلووید (Paxlovid) تأثیرگذار بوده و در عین