هوچی‌گر باش، پادشاهی کن!

هوچی‌گر باش، پادشاهی کن!

به گزارش ایسنا، داربی ۱۰۲ به اولین دیدار در تاریخ لیگ برتر تبدیل شد که سیستم کمک‌داور ویدیویی در آن مورد استفاده قرار گرفت اما با وجود این که تصور می‌شد با ورود این سیستم به فوتبال ایران و کاهش اشتباهات داوری، اعتراضات به داوری هم کاهش پیدا می‌کند، نه تنها این اتفاق رخ نداده