سفر هیئتی از دادستانی کل کشور به روسیه

سفر هیئتی از دادستانی کل کشور به روسیه

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، هیئتی به سرپرستی محمد عباسی مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات و رئیس دفتر دادستان کل و با همراهی عباس منصوری معاون قضایی دادستان کل، احمد قاسمی مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل و رحیم‌نیا مستشار قضایی معاونت بین الملل قوه قضاییه بمنظور برگزاری سومین نشست کارگروه مبارزه با