دادستان تهران: پیشنهاد آزادی مشروط تعداد دیگری محکوم امنیتی به دادگاه‌ها داده شد

دادستان تهران: پیشنهاد آزادی مشروط تعداد دیگری محکوم امنیتی به دادگاه‌ها داده شد

به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب تهران در این زمینه اظهار داشت: در راستای بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌های سراسر استان تهران که به صورت ماهیانه انجام می‌شود امروز به همراه ۱۲۵ نفر از قضات، معاونان و مقامات قضایی دادسرای تهران و روسای مجتمع‌ها همچنین قضات اجرای احکام و ناظر زندان، در ندامتگاه تهران بزرگ