پیشنهاد نماینده گرمسار برای حذف یارانه خودروسازان

پیشنهاد نماینده گرمسار برای حذف یارانه خودروسازان

به گزارش ایسنا، اردشیر مطهری نماینده گرمسار در صفحه توئیترش نوشت: «یکی از جاهایی که باید یارانه اش حذف شود، یارانه ای ست که از جیب و جان مردم به خودروسازان داده می شود. خودروهای پرمصرف و کم ایمنی و کم کیفیت هم سرمایه ملی را سوزانده، هم جیب مردم را خالی کرده و هم