فدراسیون شنا در انتظار نگاه ویژه وزارت و کمیته

فدراسیون شنا در انتظار نگاه ویژه وزارت و کمیته

خشایار حضرتی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص شرایط آمادگی تیم ملی شنا اظهار کرد: در نوروز از 6 تا 12 فروردین تعدادی از ملی‌پوشان اصفهان و تهران تمرین مشترک داشتند. البته در حال حاضر با توجه به شرایط ماه رمضان ورزشکاران در شهرهای خود تمرین می‌کنند و در هفته های آینده مجدد