ممنوعیت صیدماهیان خاویاری منجر به توسعه مزارع پرورش این ماهیان شد

ممنوعیت صیدماهیان خاویاری منجر به توسعه مزارع پرورش این ماهیان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین همایش ملی ماهیان خاویاری در ۲۷ تیر ۱۴۰۲ مصادف با ۱۸ جولای روز خاویار ایران برگزار شد. ناصر کرمی راد، مدیر کل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شیلات ایران گفت: خاویار شناسنامه ایران در جهان است. در واقع از گذشته این محصول با نام ایران تا امروز