اعلام جزییات امضای یک تفاهم نامه حقوقی در خانه موسیقی

اعلام جزییات امضای یک تفاهم نامه حقوقی در خانه موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل خانه موسیقی ایران و مجموعه «حقوق و هنر» به منظور مشارکت و بهره مندی از توانایی های علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی و در راستای مشارکت های حقوقی، فرهنگی و هنری و ترویج و توسعه حقوق و موسیقی تفاهم نامه ای را در خانه موسیقی امضا کردند. حمیدرضا نوربخش مدیرعامل

«خانه موسیقی» منتقدانش را به هم‌اندیشی دعوت کرد

«خانه موسیقی» منتقدانش را به هم‌اندیشی دعوت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، خانه موسیقی روز سه شنبه پانزدهم آذر ماه با انتشار متنی از خانواده موسیقی و منتقدان عملکرد این نهاد صنفی دعوت کرد تا روز یکشنبه بیستم آذرماه در تازه‌ترین جلسه هم اندیشی این نهاد صنفی حضور پیدا کنند. در این متن آمده است: در فضای پر التهاب این روزها، گفتگو و