خانه سینما به وزیر بهداشت نامه سرگشاده نوشت

خانه سینما به وزیر بهداشت نامه سرگشاده نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، هیات مدیره خانه سینما خطاب به وزیر بهداشت نامه ای را منتشر کرد. متن کامل نامه به شرح زیر است: «جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت سلام استحضار دارید که واکسیناسیون گروه های مختلف اجتماعی به صورت اولویت های دریافت واکسن شروع شده