معمای بهاروند!

معمای بهاروند!

به گزارش ایسنا، هیات رئیسه فدراسیون فوتبال دیروز (پنجشنبه) در اقدامی بی‌سابقه در ورزش ایران، رئیس فدراسیون فوتبال را از سمتش عزل کردند و میرشاد ماجدی، به عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه، سرپرستی فدراسیون را برعهده گرفت. جلسه دیروز هیات رئیسه بدون حاشیه هم نبود و پیش از شروع آن، AFC با توجه به