رشد 2 برابری تخصیص اعتبارات در حوزه ورزش

رشد 2 برابری تخصیص اعتبارات در حوزه ورزش

وحید سجادی عصر امروز بازدید از پروژه های ورزشی شهرستان کلاله در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: اتمام و پیگیری پروژه های ورزشی یکی از مهم ترین موضوعات مدیریتی ورزشی در سراسر کشور از جمله استان گلستان است، حداقل 110 پروژه نیمه تمام و در حال اتمام در استان گلستان وجود دارد که به همت