چرا سند استراتژی توسعه صنعتی تدوین نمی شود؟

چرا سند استراتژی توسعه صنعتی تدوین نمی شود؟

حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان در گفت و گو با مهر با بیان اینکه سیاستی برای توسعه بخش خصوصی و کارآفرینی نداریم، گفت: اگر اعتقاد داشته باشیم که مساله اول کشور اقتصاد است همانگونه که رهبری نیز به این موضوع اشاره کردند باید دید از کدام منظر می‌توان به اقتصاد توجه کرد تا این حوزه

اقتصاد، مساله مهم کشور است

اقتصاد، مساله مهم کشور است

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران؛ حمیدرضا غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران در سومین روز نمایشگاه از غرفه مهر بازدید کرد. حمیدرضا غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی مهر با بیان اینکه کارآفرینی در حقیقت بخش خصوصی است، گفت: فرصت و فضاهایی در بعضی از