پیام سرپرست آموزش و پرورش به مناسبت سالروز «حمله موشکی به مدرسه پیروز بهبهان»

پیام سرپرست آموزش و پرورش به مناسبت سالروز «حمله موشکی به مدرسه پیروز بهبهان»

به گزارش ایسنا، در متن پیام علیرضا کاظمی آمده است: ایثار و شهادت در راه آرمان های وطن جزئی جدایی ناپذیر از فرهنگ غنی ایرانیان به ویژه در معلمان سلحشور و دانش آموزان برومند است. همانانی که در جای جای تاریخ با نثار جان والای خود حماسه ها آفریدند. چهارم آبان ۱۳۶۲یادآور روزی افتخارآمیز در تاریخ ۸سال