آموزش رفتار صحیح شهروندی در مدارس

آموزش رفتار صحیح شهروندی در مدارس

به گزارش ایسنا، مهدی امیری گفت: در بحث آموزش‌های شهروندی در این دوره مدیریت شهری تمرکز بر ارائه آموزش‌های هدفمند و پایدار و تاثیرگذار به شهروندان است که به صورت گسترده از طریق فضای مجازی و حقیقی به شهروندان ارائه می‌دهیم. وی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته با توجه به شیوع بیماری کرونا