شفیعی: چین تلاش می‌کند ایران را وارد بازی‌های منطقه‌ای و جهانی کند

شفیعی: چین تلاش می‌کند ایران را وارد بازی‌های منطقه‌ای و جهانی کند

نوذر شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی خود از شرکت ایران در اجلاس بریکس اظهار داشت: باید در نظر داشته باشیم نظام بین الملل فاقد قدرت مرکزی است که بتواند رفتار دولت ها را کنترل کند، در این شرایط تنها نیرویی که می تواند رفتار کشورها را کنترل کند مدیریت قدرت های بزرگ است