دیدار هماهنگ کننده سازمان ملل در تهران با کاظمی قمی

دیدار هماهنگ کننده سازمان ملل در تهران با کاظمی قمی

به گزارش ایسنا، استفان پریزنر در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به دیدارش با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان نوشت: در این دیدار راه‌های جامعی که در آن می‌توان به بحران انسانی پناهجویان که هر روز در حال توسعه و گسترش است، پرداخته شد. انتهای پیام