مدیریت بیماران تروما نیازمند تحقیقات وسیع و کاربردی است

مدیریت بیماران تروما نیازمند تحقیقات وسیع و کاربردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین پایانی دومین جشنواره ملی ترجمان دانش با محوریت ایمنی، حوادث و بلایا، در رسانه ملی برگزار شد. نهضت باهنر مدیر شبکه رادیویی سلامت، حوادث ترافیکی را یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی دانست و افزود: حوادث ترافیکی، میلیاردها تومان زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کند و از عوامل اصلی مرگ و