اهمیت انسان‌ساز بودن هنر تئاتر/ بازی کودکان توان‌یاب درخشان است

اهمیت انسان‌ساز بودن هنر تئاتر/ بازی کودکان توان‌یاب درخشان است

حسن دادشکر نویسنده، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر که یکی از داوران بخش فراگیر این دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان است درباره بخش فراگیر جشنواره به خبرنگار مهر گفت: حضور در داوری این بخش هم کسب تجربه هم کسب اطلاعات جدید درباره عزیزان بود. این آثار به شکل تئاتر کاربردی انجام شده و