«برف واژه» در تابستان شنیدنی شد/ یک بداهه‌نوازی در تنهایی

«برف واژه» در تابستان شنیدنی شد/ یک بداهه‌نوازی در تنهایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه‌ای پروژه، ماکان صغیری مدیراجرایی آلبوم «برف واژه» درباره انتشار این اثر گفت: «برف واژه»، روایتی است خیالی بر پایه بداهه نوازی سازی تنها، در بستری از مقام اما با بیانی دستگاهی که ریشه‌ی مقامی آن را می‌توان در مقام حجاز و مقام‌های غرب ایران و ریشه