تشکر ایفانتینو از تاج برای حمایت از او در انتخابات فیفا

تشکر ایفانتینو از تاج برای حمایت از او در انتخابات فیفا

به گزارش ایسنا، در نامه ارسالی جیانی اینفانتینو خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال آمده است: «مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران موضوع: پیشنهاد و حمایت از نامزدی من برای ریاست فیفا رئیس عزیز، دوست عزیز در فاصله کمی بیشتر از یک ماه تا شروع جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر، می خواهم از شما به خاطر