نمایش ضعیف ۲ جودوکار ایران با حذف در دور نخست گرنداسلم ابوظبی

نمایش ضعیف ۲ جودوکار ایران با حذف در دور نخست گرنداسلم ابوظبی

به گزارش ایسنا، ۲ نماینده ایران در رقابت های جودوی گرنداسلم ابوظبی که با حضور ۴۵۰ جودوکار از ۷۷ کشور طی روزهای دوم تا چهارم آبان ماه به میزبانی امارات در شهر ابوظبی پیگیری می شود، با شکست در مبارزه نخست، خیلی زود از دور رقابت ها کنار رفتند. مهدی فتحی پور نماینده وزن وزن ۸۱-