قیمت خودرو بدون دلیل روز به روز در حال افزایش است

قیمت خودرو بدون دلیل روز به روز در حال افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد نیک بین در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه دوم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار کرد: تصمیمات سلیقه‌ای و دقیقه‌ای کشور را با مشکل مواجه می‌کند که گرانی یکباره قیمت گاز و کم شدن سهمیه کارت سوخت نمونه‌ای از این تصمیمات است و از رییس جمهور می‌خواهم