اعزام تیمهای وزنه‌برداری و فوتبال ۵ نفره کارگران به مسابقات جهانی

اعزام تیمهای وزنه‌برداری و فوتبال ۵ نفره کارگران به مسابقات جهانی

جواد رمضی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مرحله نهایی مسابقات لیگ وزنه برداری کارگران ۱۰ مهر در سالن وزنه برداری ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود که در پایان این رقابتها، ۳ نفر از وزنه برداران برتر لیگ با همکاری فدراسیون وزنه برداری برای اولین بار به مسابقات جهانی ترکیه اعزام می‌شوند. وی همچنین از اعزام