تمرین زهرا نعمتی برای بازی‌های پاراآسیایی با مربی شخصی!

تمرین زهرا نعمتی برای بازی‌های پاراآسیایی با مربی شخصی!

جبرئیل عبادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت کمانداران برای شرکت در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو چین، اظهار کرد: آخرین اردوی کمانداران با حضور ۱۰ ورزشکار شامل هادی نوری، سینا منشاءزاده، رمضان بیابانی، فرزانه عسگری و مریم یاورپور (کامپوند زنان و مردان)، غلامرضا رحیمی، محمدرضا عرب عامری، اصغر زارعی نژاد و سمیه رحیمی (ریکرو زنان