سالک: “جهاد تبیین” پایه‌های نظام را قوی می‌کند

سالک: “جهاد تبیین” پایه‌های نظام را قوی می‌کند

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام احمد سالک درباره لزوم تقویت قدرت ملی به برنامه “رویداد” گفت: این موضوع برای چندمین بار در جلسه خبرگان توسط رهبری مطرح شد و مبانی قدرت عبارت است از ایمان به قدرت لایزال الهی و تکیه بر قدرت خداوند. وی با اشاره به قدرت ملی که رهبری بر آن تاکید