دوچرخه‌سواری ایران فقط در یک ماده سهمیه المپیک دارد

دوچرخه‌سواری ایران فقط در یک ماده سهمیه المپیک دارد

به گزارش ایسنا، دوچرخه‌سواری ایران در المپیک پاریس صاحب یک سهمیه در بخش جاده شده ولی درباره تعداد ماده‌هایی که ایران می‌تواند در رقابت‌های دوچرخه‌سواری این بازی‌ها شرکت کند ابهامی به وجود آمده است. رشته جاده شامل دو ماده استقامت جاده و تایم‌تریل انفرادی است. در حال حاضر ابهامی که برای رکابزنان ایجاد شده، این

سناریوی تکراری دوچرخه‌سواری ایران در المپیک

سناریوی تکراری دوچرخه‌سواری ایران در المپیک

به گزارش ایسنا، دوچرخه سواری جاده ایران به لطف کشورهای قزاقستان و ژاپن که از طریق رنکینگ جهانی سهمیه المپیک گرفتند توانست به یک سهمیه برسد.   قزاقستان و ژاپن از رنکینگ قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ کنار گذاشته شدند و با حذف رکابزنان این دو کشور، ایران یکی از دو کشوری است که در بالاترین رده قرار

مدال های مهمی که دوچرخه‌سواری ایران نگرفت

مدال های مهمی که دوچرخه‌سواری ایران نگرفت

به گزارش ایسنا، مسابقات دوچرخه‌سواری جاده قهرمانی آسیا در تاجیکستان برگزار شد و ایران یک مدال نقره  و سه برنز کسب کرد. آخرین دوره ای که مسابقات قهرمانی آسیا برگزار شد،  سال ۲۰۱۹ بود و ایران تنها یک مدال برنز در بخش زنان گرفت و اکنون نسبت به سال ۲۰۱۹ توانسته نتیجه بهتری بگیرد به