آغاز اردوی تیم ملی اسکیت برای حضور در بازی‌های آسیایی

آغاز اردوی تیم ملی اسکیت برای حضور در بازی‌های آسیایی

به گزارش ایسنا، اردوی آمادگی تیم ملی اسکیت سرعت بزرگسالان در بخش زنان و مردان باهدف شناسایی ورزشکاران منتخب برای شرکت در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو از  شنبه ۲۰ فروردین آغاز می شود.  ۱۰ زن و ۱۰ مرد به این اردو فراخوانده شده اند و این اردو به مدت ۵ روز و تا ۲۵