ریزش ناگهانی تونلی در هند/ ۴۰ کارگر محبوس شدند

ریزش ناگهانی تونلی در هند/ ۴۰ کارگر محبوس شدند

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، به نقل از بی بی سی، حدود ۴۰ کارگر ساختمانی مشغول ساخت تونلی در «اوتاراکند» در منطقه «هیمالیا» واقع در شمال هند بودند که ناگهان ریزش آوار سبب محبوس شدن، این افراد شد. این کارگران در حال ساخت این تونل بودند که دچار این حادثه شدند و