مشوق‌های جدید برای رونق صادرات محصولات فناورانه

مشوق‌های جدید برای رونق صادرات محصولات فناورانه

به گزارش خبرگزاری مهر در راستای اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، سازمان توسعه تجارت ایران در چارچوب بسته حمایتی، نسبت به پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی به جامعه صادرکنندگان مرتبط با حوزه فعالیت معاونت علمی و فناوری اقدام می‌کند. این مشوق صادراتی پس از ارائه مستندات و بررسی درخصوص میزان مشوق قابل پرداخت