تورم ۲۱۳.۷ درصدی کالاهای وارداتی در تابستان ۱۴۰۱

تورم ۲۱۳.۷ درصدی کالاهای وارداتی در تابستان ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت کالاهای وارداتی فصل تابستان ۱۴۰۱ (مقدماتی، بر مبنای سال پایه ۱۴۰۰) از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد. شاخص قیمت کل ریالی در فصل تابستان ۱۴۰۱، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی ۲۸۹.۴ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹۳.۶ درصد، نسبت به فصل