بحران اقلیمی به درگیری‌های بین انسان و حیات وحش دامن می‌زند

بحران اقلیمی به درگیری‌های بین انسان و حیات وحش دامن می‌زند

به گزارش ایسنا، بریانا آبراهامز، استادیار بیولوژی در دانشگاه واشنگتن می‌گوید: پدیده‌های شدید و دشوار اقلیمی و پیامد بلندمدت افزایش دمای کره زمین از جمله ذوب‌شدن کوه‌های یخی قطب شمال می‌تواند موجب افزایش چشمگیر درگیری‌های مرگبار میان انسان و جانوران شود. آبراهامز در مقاله‌ای در نشریه «سایِنس» می‌نویسد: شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که پدیده‌های اقلیمی دشوار