تعویق ۱۰ روزه رقابت های کشتی قهرمانی آسیا - برگزیده ها