تمهیدات و هشدارهای سفر در تعطیلات تاسوعا و عاشورا

تمهیدات و هشدارهای سفر در تعطیلات تاسوعا و عاشورا

به گزارش ایسنا، قطار ویژه زنجان که از شنبه ۱۵ مردادماه همزمان با هشتم ماه محرم از تهران برقرار می‌شود، حدود ۳۰۰ صندلی ظرفیت دارد  که ساعت حرکت آن از تهران ۵:۵۰ صبح و بازگشت آن از زنجان ساعت ۲۰:۲۰ تعیین شده است. سیدمصطفی فاطمی ـ‌مدیر کل توسعه گردشگری داخلی و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی