کنسولگری ایران در مزارشریف حمله تروریستی مسجد “سه دکان” را محکوم کرد

کنسولگری ایران در مزارشریف حمله تروریستی مسجد “سه دکان” را محکوم کرد

به گزارش ایسنا، ‏سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف حمله تروریستی به نمازگزاران مسجد سرک سه دکان شهر مزارشریف را که به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از نمازگزاران روزه دار منجر شد، به شدت محکوم کرده و برای شهدای این حادثه غفران الهی و برای بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسالت می