مرگ بیمار بر اثر هاری حتمی است/ مقابله با حیوان گزیدگی

مرگ بیمار بر اثر هاری حتمی است/ مقابله با حیوان گزیدگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سهرابی، با اشاره به شعار امسال روز جهانی هاری با عنوان “پایان مرگ ناشی از هاری با رویکرد سلامت واحد (Rabies: One Health, Zero Death)”، انتخاب این شعار را نشان‌دهنده اهمیت مشارکت، همکاری و هماهنگی بین بخشی در تحقق اهداف برنامه راهبردی جهانی برای پیشگیری و کنترل هاری برشمرد و