گمرکات بوشهر با ۶۰ کشور مبادله تجاری دارند/افزایش صادرات و واردات

گمرکات بوشهر با ۶۰ کشور مبادله تجاری دارند/افزایش صادرات و واردات

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قره‌بیگی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر به عنوان یکی از مهمترین نقاط تجارت خارجی کشور نقش مهم در اجرای برنامه‌های صادرات و واردات دارد. وی با اشاره به مراودات تجاری گمرکات استان بوشهر با ۶۰ کشور جهان ادامه داد: صادرات گمرکات استان به ۴۸ کشور بوده