کاهش نرخ بهره اروپا در ماه ژوئن

کاهش نرخ بهره اروپا در ماه ژوئن

عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا اظهار کرد: اولین کاهش نرخ بهره ممکن است در اوایل ماه ژوئن رخ دهد. پابلو هرناندز دو کاس، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا (ECB) بیان کرد که کاهش نرخ بهره احتمالاً در ماه ژوئن خواهد بود. پابلو هرناندز دو کاس، رئیس بانک اسپانیا، به دستاوردهای اخیر در کنترل

رکود در منطقه یورو کاهش یافت

رکود در منطقه یورو کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، اکثر زیرشاخص‌ها در محدوده انقباض باقی مانده‌اند و رکود فعالیت کارخانه‌های منطقه یورو برای سومین ماه در ژانویه کاهش یافت. شاخص نهایی مدیران خرید یورو در ژانویه از ۴۴.۴ دسامبر به ۴۶.۶ صعود کرد که با برآورد اولیه مطابقت داشت اما همچنان