عملکرد ضعیف بانک ایران زمین در جذب و پرداخت قرض الحسنه

عملکرد ضعیف بانک ایران زمین در جذب و پرداخت قرض الحسنه

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های صورتمالی ۹ ماهه بانک ایران زمین نشان می‌دهد این بانک در جذب سپرده‌های مردم چندان موفق نبوده است. سپرده‌های بانک ایران زمین به میزان ۷۹ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان بوده است. این بانک تسهیلات اعطایی و مطالبات به اشخاص دولتی نداشته و تسهیلات به اشخاص دولتی صفر بوده است،