هدفگذاری عرضه ۱۴ میلیارد دلاری پتروشیمی ها در بازار ارز

هدفگذاری عرضه ۱۴ میلیارد دلاری پتروشیمی ها در بازار ارز

مهدوی ابهری با بیان اینکه تاکنون شرکت‌های پتروشیمی ۳.۵ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه کرده‌اند، گفت: تا پایان سال جاری عرضه بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز نیمایی برنامه شرکت‌های پتروشیمی است. دبیر کل انجمن صنفی و کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه شرکت‌های پتروشیمی برای عرضه بیش از