اتاق اصناف تهران - برگزیده ها
قیمت لبنیات ۱۵ سال ثابت می ماند اگر خوراک با نرخ مناسب تامین شود! 02 شهریور 1400

قیمت لبنیات ۱۵ سال ثابت می ماند اگر خوراک با نرخ مناسب تامین شود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف تهران، علی رجبی، با اشاره به سخنان معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ارائه وام و تسهیلات به تولیدکنندگان، افزود: اگر این اقدام واقعاً انجام شود راهگشا بوده و می‌تواند منجر به تنظیم بازار لبنیات شود. رئیس اتحادیه لبنیات سنتی تهران ادامه داد: قیمت ۹۰ درصد […]