اصلاح یارانه ها، جامعه را به عدالت اقتصادی نزدیک تر کرد

اصلاح یارانه ها، جامعه را به عدالت اقتصادی نزدیک تر کرد

به گزارش ایسنا، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور با تشریح وضعیت کشور در مقطع آغاز به‌ کار دولت سیزدهم به تبیین اقدامات صورت گرفته برای اصلاح یارانه‌ها، تامین کالاهای اساسی، کاهش تورم، تولید مسکن، افزایش نرخ اشتغال‌، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم پرداخت. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌ها و امکانات کشور،