نگاهی به رسانه‌های امروز جهان: از فوتبال تا جنگ

نگاهی به رسانه‌های امروز جهان: از فوتبال تا جنگ

به گزارش ایسنا، آنچه در ادامه این گزارش می‌خوانید، مروری است بر مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های مهم جهان، به روایت گوینده پیشکسوت رادیو «آلبرت کوچویی» در رادیو: نگاه این روزهای روزنامه‌های انگلیس طعنه به فوتبال ایران روزنامه‌های انگلیس در عنوان نخست خود، به سه موضوع پرداخته‌اند: – جنگ در اوکراین – چهل سالگی جنگ در

زمین گرم شده و می‌سوزد!

زمین گرم شده و می‌سوزد!

به گزارش ایسنا در گزارشی که امروز ـ ۱۷ مرداد ماه ـ  آلبرت کوچویی ـ گوینده پیشکسوت ـ از میان اخبار روزنامه‌های جهان برگزیده است، آمده است: آتش افروزی طبیعت و طالبان! لوفیگارو  روزنامه فرانسوی از آتش افروزی طبیعت نوشت: گرم شدن سیاره زمین و با آن تب کردنش، سبب آتش افروزی طبیعت در هرگوشه