اینچه درگاهی وزارت ورزش را متهم به زن‌ستیزی کرد/ نهادهای امنیتی باید ورود کنند

اینچه درگاهی وزارت ورزش را متهم به زن‌ستیزی کرد/ نهادهای امنیتی باید ورود کنند

آرش فرهادیان در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که با توجه به ادعای اینچه درگاهی که دو سوم اعضای مجمع حضور نداشتند، آیا احتمال ابطال انتخابات ژیمناستیک وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: در اساسنامه آمده است که برای رسمیت پیدا کردن مجمع باید دو سوم اعضای مجمع حضور داشته باشند که