۶۸ سال تعرض به کارون/ وزارتخانه‌ای مستقل برای مدیریت منابع آب تشکیل شود

۶۸ سال تعرض به کارون/ وزارتخانه‌ای مستقل برای مدیریت منابع آب تشکیل شود

فاطمه ظفرنژاد در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تنش آبی به وجود آمده در خوزستان اظهارکرد: طرح‌های سدسازی و انتقال آب از سرشاخه‌های کارون یکی از دلایل اصلی تنش‌آبی به وجود آمده در استان خوزستان است. تمام تن خوزستان ‌پر زخم ترکش و خمپاره است اما به‌جای اینکه این زخم‌ها را التیام دهیم.